• 87 423 23 66
  • sp2pisz@wp.pl
  • Polska, Pisz, ul. Lipowa 15

płatność elektroniczna za obiady

Dyrekcja Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 1 w Piszu informuje, że jest możliwość dokonywania opłaty za żywienie ucznia w szkole na rachunek bankowy :

Warmińsko – Mazurski Bank Spółdzielczy Oddział Pisz
Rachunek numer 66 9364 0000 2002 0033 6066 0002

w tytule przelewu należy wpisać :
imię i nazwisko ucznia oraz klasę do której uczeń uczęszcza
opłata za żywienie za miesiąc ……………………………………………………….

Kwota do wpłaty za miesiąc wrzesień 2023r. wynosi :

UCZNIOWIE – 133 zł
UCZNIOWIE KDR – 66,50 zł

Jeżeli uczeń ma odpisy, rodzic przed dokonaniem wpłaty powinien skontaktować się z intendentką pod numerem telefonu: 87 423 23 66 .

Wpłata na rachunek bankowy może być dokonana do 15 dnia danego miesiąca. Po tym terminie wpłaty dokonywane mogą być wyłącznie u intendenta z uwzględnieniem należnych odsetek za zwłokę.

Skip to content