DOKUMENTY SZKOLNE

WARSZTATY PIERWSZEJ POMOCY PRZEDMEDYCZNEJ - KL. 3A i 3B


Życie i zdrowie ludzkie są bezcenne, dlatego każdy z nas powinien znać zasady udzielania pierwszej pomocy w sytuacjach zagrożenia.

10 października 2019 r. zorganizowano w naszej szkole warsztaty pierwszej pomocy przedmedycznej dla uczniów klas III.

Celem szkolenia było nabycie wiedzy i umiejętności udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej oraz postępowania w sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia.

Uczestnicy zajęć mieli szansę poznać zasady postępowania po wypadku (m.in. zabezpieczenie miejsca zdarzenia, ocena stanu zdrowia poszkodowanych, obserwacja czynności życiowych, opanowanie poważnych krwotoków) oraz używania środków służących do udzielania pierwszej pomocy.