DOKUMENTY SZKOLNE

Świetlica ul. Lipowa

Świetlica szkolna jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 6.45 do 16.00


 

HARMONOGRAM ZAJĘĆ W ŚWIETLICY SZKOLNEJ

6.45 - 11.00 Przygotowanie do zajęć lekcyjnych. Gry i zabawy dowolne w kącikach zainteresowań. Rozrywki umysłowe. Czytanie czasopism/ lektura własna. Gry i zabawy stolikowe.

11.00 - 15.00 Przygotowanie do obiadu. Rozmowy, pogadanki z dziećmi, zabawy integracyjne. Relaks przy muzyce. Zajęcia indywidualne i grupowe plastyczne, muzyczne, czytelnicze. Zabawy grupowe, zajęcia ruchowe na sali gimnastycznej lub boisku szkolnym. Odrabianie lekcji. Oglądanie filmów i bajek dla dzieci.

15.00 - 16.00 Nauka własna ucznia pod opieką nauczyciela, zajęcia w kącikach zainteresowań. Porządkowanie sali świetlicowej.
 

W ramach zajęć świetlicowych:

- rozwijamy zdolności manualne i wyobraźnię twórczą poprzez różnorodne zajęcia plastyczno - techniczne
- zapewniamy uczniom aktywny wypoczynek, dbamy o ich rozwój fizyczny poprzez zajęcia ruchowe na boisku szkolnym
- kształcimy zdolności poznawcze poprzez gry i zabawy dydaktyczne, konkursy intelektualne, rozwiązywanie krzyżówek itp.
- uczymy uczniów poczucia estetyki poprzez wykonywanie elemntów zdobniczych do wystroju świetlicy , gazetek tematycznych, eksponowanie prac uczniów
- uczymy współpracy, współdziałania w grupie rówieśniczej poprzez pogadanki, swobodne rozmowy z uczniami
- zachęcamy uczniów do udziału w konkursach szkolnych i międzyszkolnych, powiatowych i ogólnopolskich
- wdrażamy uczniów do poczucia ładu i porządku poprzez poszanowanie wyposażenia świetlicy
- pomagamy uczniom w odrabianiu pracy domowej
- kształtujemy umiejętnośćorganizacji czasu wolnego uczniom