DOKUMENTY SZKOLNE

Świetlica ul. Gizewiusza

GODZINY PRACY ŚWIETLICY SZKOLNEJ

 

PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK

6:45 - 8:00

12:10 - 16:10

6:45 - 8:00

11:20 - 16:10

6:45 - 8:00

11:20 - 16:10

6:45 - 8:00

11:20 - 16:15

6:45 - 8:00

11:20 - 16:15

Do wspólnych zajęć zapraszają:
 
p. Małgorzata Biedrzycka
p. Elżbieta Sawicka
 
W świetlicy organizowane są różnorodne zajęcia rozwijające twórczą ekspresję dzieci i ich zainteresowania.

Są to między innymi:

• zajęcia ruchowe na szkolnym placu zabaw i sali gimnastycznej
• zajęcia czytelnicze
• zajęcia plastyczno-techniczne
• gry i zabawy w grupach
• odrabianie pracy domowej

RAMOWY PLAN DNIA ŚWIETLICY SZKOLNEJ
 
6.45 - 8.00 Zajęcia opiekuńcze

11.20 - 12.30 Przygotowanie do zajęć edukacyjnych (dla chętnych). Zabawy indywidualne zgodnie zainteresowaniami dzieci. Zajęcia tematyczne zgodnie z miesięcznym planem pracy świetlicy szkolnej ( w tym też prace plastyczno-techniczne).

Zajęcia sportowe (podwórko, plac zabaw, sala gimnastyczna)

12.30 - 12.45 Obiad

12.45 - 15.00 Zabawy w grupach ( w tym też oglądanie bajek i filmów, wykonywanie prac plastycznych, zabawy na szkolnym podwórku, nauka własna, czytanie, zabawy z ortografią, głośne czytanie, ćwiczenia usprawniające grafomotorykę, zajęcia muzyczne)

15.00 - 16.10/16.15 Gry i zabawy konstrukcyjne, manipulacyjne, zręcznościowe - zabawy indywidualne zgodne z zainteresowaniem dzieci

* W zależności od potrzeb i warunków pogodowych, plan może ulegać zmianom w ciągu dnia