DOKUMENTY SZKOLNE

Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia

4 Października 2019r. nasza szkoła po raz pierwszy uczestniczyła w Światowym Dniu Tabliczki Mnożenia (World Multiplication Table Day).

Celem akcji było propagowanie zabawowej formy nauczania-uczenia się matematyki.

Miała ona zachęcić do przypomnienia sobie tabliczki mnożenia w przyjemny, niecodzienny sposób. Akcja była okazją dla uczniów do nadrobienia „tabliczkowych” zaległości po wakacjach. W ramach projektu uczniowie klasy 2a i 7a zostali egzaminatorami, którzy sprawdzali „tabliczkową wiedzę” wśród uczniów i nauczycieli naszej szkoły.

Zaopatrzeni w losy z tabliczką mnożenia tworzyli Komisje. Każdy, kto odpowiedział poprawnie na 5 pytań z jednego losu, otrzymał nagrodę – odznakę Experta Tabliczki Mnożenia, która była miłą pamiątką oraz motywacją do dalszej nauki.
Osoby, które odpowiadały na wylosowane pytania ze znajomości tabliczki do 500 otrzymywały imienne certyfikatowy.

Obchody Światowego Dnia Tabliczki Mnożenia wzbudziły w uczniach wiele pozytywnych emocji, pobudziły chęć zdrowej rywalizacji. To matematyczne święto, weszło na stałe do naszego szkolnego kalendarza. Poprzez wspólną zabawę, łączymy się z ludźmi na całym świecie. Warto podkreślić, że do akcji włączyło się  5862  szkół z różnych krajów świata.