DOKUMENTY SZKOLNE

Rekrutacje do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021

 


Zespół Szkół Elektronicznych i Informatycznych im. KEN w Giżycku

Informator o szkole można pobrać w formacie .pdf

Link z informacją o rekrutacji: http://rekrutacja.zseii.edu.pl/

 

 

 

 


Harmonogram rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021

Ministerstwo Edukacji Narodowej opracowało harmonogram rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021, w tym terminy postępowania rekrutacyjnego, składania dokumentów do klas I szkół ponadpodstawowych i klas wstępnych szkół ponadpodstawowych. Dokument uwzględnia niektóre z uwag, które napłynęły do MEN w trakcie konsultacji społecznych.

Harmonogram został dostosowany do zmienionego terminu przeprowadzanych egzaminów ósmoklasisty, w tym terminu wydania zaświadczenia o wyniku tego egzaminu przez okręgowe komisje egzaminacyjne.

W załączeniu przekazuję Państwu terminy postępowania rekrutacyjnego oraz komunikat MEN w tej sprawie. Proszę o zapoznanie się z tymi informacjami oraz przekazanie wszystkim zainteresowanym.

Materiały są dostępne także na stronie https://www.gov.pl/web/edukacja/harmonogram-rekrutacji-do-szkol-ponadpodstawowych-na-rok-szkolny-20202021.


Z wyrazami szacunku
Dariusz Piontkowski
Minister Edukacji Narodowej

 
Załączniki:

Terminy postępowania rekrutacyjnego 2020-2021 – plik w wersji word

Terminy postępowania rekrutacyjnego 2020-2021 – plik pdf

Harmonogram rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021 – komunikat MEN


Informacja o rekrutacji do II Liceum Ogólnokształcącego w Piszu

Więcej informacji na naszej stronie internetowej
znajdziesz pod tym linkiem:
http://lo2.pisz.pl/index.php/przeglad-proponowanych-profili

 


Wojskowe Ogólnokształcące Liceum Informatyczne w Warszawie