DOKUMENTY SZKOLNE

BEZPIECZNE FERIE


Pogadanka na temat bezpiecznych ferii z panią nadkomisarz Anną Szypczyńską z Powiatowej Policji oraz panią Agnieszką Karmowską z Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Piszu.

 

Foto Emil Bagiński