DOKUMENTY SZKOLNE

"BEZDOMNE KARTKI"


„Bezdomne kartki” przygotowywane przez dziewczynki z 1c, 3a oraz klasę 4a oraz pojedyncze kartki otrzymane od starszych uczniów, trafiły do organizatora akcji!
Piękne, kolorowe i z życzeniami – zostaną dalej posłane do mieszkańców ośrodków dla bezdomnych, najuboższych oraz uzależnionych, prowadzonych przez Stowarzyszenie Monar.