DOKUMENTY SZKOLNE

Archiwum 2020

 

 

 

 

EGZAMIN ÓSMOKLASISTY W ROKU SZKOLNYM 2019/2020 - ARCHIWUM

 

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA 2019/2020

W KLASACH I-III

PRZYRODA

BIOLOGIA

GEOGRAFIA

MATEMATYKA

FIZYKA

CHEMIA

INFORMATYKA

JĘZYK POLSKI

EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA

WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE

HISTORIA

WYCHOWANIE FIZYCZNE

MUZYKA

TECHNIKA

PLASTYKA