• 87 423 23 66
  • sekretariat.sp2@zsp.pisz.pl
  • Polska, Pisz, ul. Lipowa 15
erasmus+

erasmus+

PARTNERSTWA STRATEGICZNE – WSPÓŁPRACA SZKÓŁ
Partnerstwa strategiczne w dziedzinie edukacji szkolnej mają na celu wspieranie wymiany dobrych praktyk pomiędzy szkołami z różnych krajów programu. W wielu przypadkach działania w zakresie współpracy są połączone z wymianą klas, projektami eTwinning i/lub długoterminową mobilnością uczniów ze szkół uczestniczących w projekcie.

Kolejny etap przygody uczniów SP nr 2 w Piszu z Erasmusem +.

W ramach realizowanego w Szkole Podstawowej nr 2 w Piszu Projektu Erasmus + – Partnerstwo Strategiczne – Współpraca Szkół, w dniach od 05.06.2023r. do 09.06.2023r. mieliśmy przyjemność uczestniczenia w bardzo ciekawym programie. Biorą w nim udział uczniowie ze szkół z Hiszpanii, Rumunii, Wielkiej Brytanii i z Polski. Realizujemy program w ramach Projektu „Usuńmy przemoc i promujmy wzajemną życzliwość”.
To był kolejny etap naszego przedsięwzięcia, ponieważ wcześniej nasi uczniowie wraz z opiekunami uczestniczyli już w mobilnościach w Hiszpanii, Rumunii oraz w Wielkiej Brytanii.
W trakcie pobytu grup partnerskich w Piszu i w naszej szkole realizowaliśmy zadania zgodnie z opracowanym programem, głównie związane z celami naszego projektu.
W ramach pracy w grupach uczniowie zajmowali się zagadnieniami: „Przyczyny cyberprzemocy” oraz „Skutki cyberprzemocy”. Nauczyciele zajmowali się tematami : „Przyczyny i skutki cyberprzemocy” oraz „Konsekwencje prawne cyberprzemocy dla sprawcy”. Efekty pracy w grupach zostały zaprezentowane dla wszystkich uczestników projektu.

W trakcie realizowanego programu goście mogli poznawać uroki naszego miasta i regionu. Podziwiali piękne krajobrazy podczas rejsu statkiem, pływania na rowerach wodnych oraz spływu rzeką Krutynią. Uczestniczyliśmy także w wycieczce do Olsztyna. W ramach integracji odbyły się zajęcia na basenie, zajęcia sportowe, dyskoteka itp.

Odbyło się także spotkanie w Urzędzie Miasta w Piszu na którym obecny był Pan Burmistrz A,Szymborski, dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w Piszu Pani M.Wyszyńska, inni zaproszeni goście oraz rodzice naszych uczniów.
Omówiliśmy założone cele Projektu, sposoby ich realizację oraz zaprezentowaliśmy zgromadzonym osiągnięte rezultaty naszego Projektu

Ostatnie nasze wspólne popołudnie upłynęło pod znakiem podsumowań, ewaluacji i wniosków. Odbyło się uroczyste wręczenie certyfikatów potwierdzających udział w kolejnej mobilności, czyli w Polsce.

Razem z Panią B.Wawrzyńską, która jest opiekunem Projektu mamy nadzieję, że udało nam się zapewnić wspaniałe wrażenia gościom i zadbać o to aby cele projektu zostały zrealizowane.

Koordynatorzy i opiekunowie uczniów ze wszystkich grup partnerskich zgodnie stwierdzili, że udział w tym projekcie był doskonałą okazją do poszerzenia wiedzy przez wszystkich uczestników projektu dotyczącej cyberprzemocy, doskonalenia umiejętności posługiwania się językiem angielskim, zdobycia nowych umiejętności oraz poznania nowych ludzi i zawarcia długotrwałych, mamy nadzieję przyjaźni.

Koordynator projektu – Krystyna Kamka.

Kolejna zagraniczna podróż uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Piszu.

W dniach 12–18 marca pięcioro uczniów wraz z dwoma opiekunami uczestniczyło w wyjeździe do Rumunii w ramach Projektu Erasmus Plus – Partnerstwo Strategiczne – Współpraca Szkół. Partnerstwa strategiczne w dziedzinie edukacji szkolnej mają na celu wspieranie wymiany dobrych praktyk pomiędzy szkołami z różnych krajów programu.
W projekcie biorą udział uczniowie ze szkół z Hiszpanii, Rumunii, Wielkiej Brytanii i z Polski. Podczas wizyty realizowaliśmy program w ramach Projektu „Usuńmy przemoc i promujmy wzajemną życzliwość”.
To był kolejny etap naszego przedsięwzięcia, ponieważ wcześniej uczestniczyliśmy już w mobilności w Hiszpanii oraz w Wielkiej Brytanii.
Odwiedziliśmy szkołę naszych rumuńskich partnerów. Przywitano nas chlebem i solą co było bardzo symboliczne i miłe. Uczniowie w tradycyjnych ludowych strojach zaprezentowali nam program artystyczny, nie zabrakło śpiewu oraz regionalnych tańców.
W trakcie pobytu w Rumunii realizowaliśmy zadania zgodnie z opracowanym programem, głównie związane z celami naszego projektu.
W ramach pracy w grupach uczniowie zajmowali się zagadnieniami: „Jak spędzam czas online?” oraz „Media społecznościowe w edukacji”. Rodzice opracowywali temat : „Jak rodzice monitorują aktywność dzieci w Internecie?”. Natomiast nauczyciele zajmowali się tematem : „Integracja działań w mediach społecznościowych w celach edukacyjnych”. Efekty pracy w grupach zostały zaprezentowane dla wszystkich uczestników projektu.
W trakcie naszej podróży zwiedzaliśmy i podziwialiśmy uroki regionu i kraju naszych partnerów. Zwiedziliśmy Zamek w Suczawie, nazywany też twierdzą tronową, wzniesiono go pod koniec XIV wieku. Razem z hiszpańskimi, brytyjskimi i rumuńskimi uczniami i opiekunami mieliśmy przyjemność zawitać w Sinai. Sinaia to niewielkie miasteczko położone na Wołoszczyźnie. Leży u stóp gór Bucegi i pełni zaszczytną rolę popularnego kurortu turystycznego. Główną atrakcją miasta jest niezwykle efektowny Pałac Peles. Wszyscy byliśmy zachwyceni wnętrzem tego obiektu. Odwiedziliśmy także Zamek w Branie, jest to jeden z najsłynniejszych zamków w Europie i symbol Rumunii. Kojarzony głównie z powieścią Stokera, hrabią Drakulą. Kolejnym miastem, które podziwialiśmy był Braszów, jest to podobno jedno z piękniejszych miast Rumunii. Bardzo malownicza miejscowość, której główną atrakcją jest doskonale zachowane Stare Miasto.

Nasza podróż do Rumunii to kolejne doświadczenia i umiejętności, które zdobyli nasi uczniowie.

Razem z p. B.Wawrzyńską uważamy, że uczniowie w pełni wykorzystali czas, który bym Im dany na przeżycie niesamowitej przygody.

Nasi uczniowie ze wzruszeniem żegnali się z koleżankami i kolegami z Hiszpanii, Wielkiej Brytanii i Rumunii. Kolejne spotkanie wszystkich grup partnerskich odbędzie się w Piszu w czerwcu.

Koordynator projektu w szkole – Krystyna Kamka.

„ERASMUS+” KOLEJNA PODRÓŻ UCZNIÓW PISKIEJ DWÓJKI – TYM RAZEM WYLĄDOWALI W LONDYNIE

W dniach od 05.12.2022 r. do 10.12.2022 r. pięcioro uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Piszu wraz z dwoma opiekunami uczestniczyło w wyjeździe do Anglii. Wyjazd był kolejnym etapem realizowanego w naszej szkole Programu Erasmus+.
W projekcie biorą udział grupy uczniów ze szkół z Hiszpanii, Rumunii, Wielkiej Brytanii, Turcji i Polski. Podczas wizyty realizowaliśmy program w ramach Projektu „Usuńmy przemoc i promujmy wzajemną życzliwość”. Odbyły się warsztaty w trakcie których uczniowie z poszczególnych krajów opracowywali materiały dotyczące znęcania się i przemocy wśród dzieci i młodzieży oraz promowania wzajemnej życzliwości.
Uczniowie pracując w grupach wymieniali się wiedzą i doświadczeniem w zakresie tej problematyki. Odbyły się także spotkania i zajęcia integrujące uczniów z poszczególnych krajów. Uczestnicy realizowanego projektu zapoznali się z systemem szkolnictwa funkcjonującym w Wielkiej Brytanii, zwiedzali także szkołę swoich brytyjskich kolegów i koleżanek.
Podziwiali architekturę i osobliwości Londynu w celu poznania brytyjskiego stylu życia, zdobycia wiedzy na temat tradycji i zabytków kultury.
Kolejne spotkanie naszych uczniów z partnerami innych szkół odbędzie się w Rumunii na początku przyszłego roku. Mobilność ta planowana jest w marcu.
Wspólnie z p.B.Wawrzyńską miałyśmy przyjemność opiekować się uczniami podczas tego wyjazdu i mamy nadzieję, że będą Oni mile wspominać tę przygodę, którą mieli okazję przeżyć w Anglii.

Koordynator projektu w szkole – Krystyna Kamka.

Wycieczka do Hiszpanii w ramach projektu Erasmus+.

W dniach od 16.05.2022r. do 22.05.2022r. pięcioro uczniów z naszej szkoły wraz z dwiema opiekunkami uczestniczyło w wyjeździe do Hiszpanii. Podróż odbyła się w ramach realizowanego w naszej szkole Programu Erasmus+. W Projekcie uczestniczą grupy z Hiszpanii, Rumunii, Wielkiej Brytanii, Turcji i Polski. W trakcie wizyty realizowaliśmy zadania w ramach Projektu „Let’s remove bullying and promote kindness to one another”. Odbyły się warsztaty na których uczniowie z poszczególnych państw zaprezentowali przygotowane wcześniej materiały dotyczące znęcania się i przemocy wśród dzieci i młodzieży w swoich szkołach, regionach i krajach oraz promowania wzajemnej życzliwości. Uczniowie wymieniali się swoją wiedzą i doświadczeniem w zakresie tych zagadnień. Odbyły się także wycieczki i spotkania integrujące uczniów, uczestniczyli oni w zajęciach lekcyjnych. Zorganizowane zostało także spotkanie w Ratuszu w trakcie którego mogliśmy spotkać się między innymi z Panią Prezydent miasta Baena. Odwiedziliśmy także między innymi przepiękną Malagę oraz malowniczą Cordobę.

Na kolejną mobilność zostaliśmy zaproszeni do Rumunii, odbędzie się ona w połowie września 2022r.
Koordynator Projektu w szkole – Krystyna Kamka.

Skip to content