• 87 423 23 66
  • sp2pisz@wp.pl
  • Polska, Pisz, ul. Lipowa 15
erasmus+

erasmus+

PARTNERSTWA STRATEGICZNE – WSPÓŁPRACA SZKÓŁ
Partnerstwa strategiczne w dziedzinie edukacji szkolnej mają na celu wspieranie wymiany dobrych praktyk pomiędzy szkołami z różnych krajów programu. W wielu przypadkach działania w zakresie współpracy są połączone z wymianą klas, projektami eTwinning i/lub długoterminową mobilnością uczniów ze szkół uczestniczących w projekcie.

Skip to content