• 87 423 23 66
  • sp2pisz@wp.pl
  • Polska, Pisz, ul. Lipowa 15
erasmus+

erasmus+

PARTNERSTWA STRATEGICZNE – WSPÓŁPRACA SZKÓŁ
Partnerstwa strategiczne w dziedzinie edukacji szkolnej mają na celu wspieranie wymiany dobrych praktyk pomiędzy szkołami z różnych krajów programu. W wielu przypadkach działania w zakresie współpracy są połączone z wymianą klas, projektami eTwinning i/lub długoterminową mobilnością uczniów ze szkół uczestniczących w projekcie.

„ERASMUS+” KOLEJNA PODRÓŻ UCZNIÓW PISKIEJ DWÓJKI – TYM RAZEM WYLĄDOWALI W LONDYNIE

W dniach od 05.12.2022 r. do 10.12.2022 r. pięcioro uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Piszu wraz z dwoma opiekunami uczestniczyło w wyjeździe do Anglii. Wyjazd był kolejnym etapem realizowanego w naszej szkole Programu Erasmus+.
W projekcie biorą udział grupy uczniów ze szkół z Hiszpanii, Rumunii, Wielkiej Brytanii, Turcji i Polski. Podczas wizyty realizowaliśmy program w ramach Projektu „Usuńmy przemoc i promujmy wzajemną życzliwość”. Odbyły się warsztaty w trakcie których uczniowie z poszczególnych krajów opracowywali materiały dotyczące znęcania się i przemocy wśród dzieci i młodzieży oraz promowania wzajemnej życzliwości.
Uczniowie pracując w grupach wymieniali się wiedzą i doświadczeniem w zakresie tej problematyki. Odbyły się także spotkania i zajęcia integrujące uczniów z poszczególnych krajów. Uczestnicy realizowanego projektu zapoznali się z systemem szkolnictwa funkcjonującym w Wielkiej Brytanii, zwiedzali także szkołę swoich brytyjskich kolegów i koleżanek.
Podziwiali architekturę i osobliwości Londynu w celu poznania brytyjskiego stylu życia, zdobycia wiedzy na temat tradycji i zabytków kultury.
Kolejne spotkanie naszych uczniów z partnerami innych szkół odbędzie się w Rumunii na początku przyszłego roku. Mobilność ta planowana jest w marcu.
Wspólnie z p.B.Wawrzyńską miałyśmy przyjemność opiekować się uczniami podczas tego wyjazdu i mamy nadzieję, że będą Oni mile wspominać tę przygodę, którą mieli okazję przeżyć w Anglii.

Koordynator projektu w szkole – Krystyna Kamka.

Wycieczka do Hiszpanii w ramach projektu Erasmus+.

W dniach od 16.05.2022r. do 22.05.2022r. pięcioro uczniów z naszej szkoły wraz z dwiema opiekunkami uczestniczyło w wyjeździe do Hiszpanii. Podróż odbyła się w ramach realizowanego w naszej szkole Programu Erasmus+. W Projekcie uczestniczą grupy z Hiszpanii, Rumunii, Wielkiej Brytanii, Turcji i Polski. W trakcie wizyty realizowaliśmy zadania w ramach Projektu „Let’s remove bullying and promote kindness to one another”. Odbyły się warsztaty na których uczniowie z poszczególnych państw zaprezentowali przygotowane wcześniej materiały dotyczące znęcania się i przemocy wśród dzieci i młodzieży w swoich szkołach, regionach i krajach oraz promowania wzajemnej życzliwości. Uczniowie wymieniali się swoją wiedzą i doświadczeniem w zakresie tych zagadnień. Odbyły się także wycieczki i spotkania integrujące uczniów, uczestniczyli oni w zajęciach lekcyjnych. Zorganizowane zostało także spotkanie w Ratuszu w trakcie którego mogliśmy spotkać się między innymi z Panią Prezydent miasta Baena. Odwiedziliśmy także między innymi przepiękną Malagę oraz malowniczą Cordobę.

Na kolejną mobilność zostaliśmy zaproszeni do Rumunii, odbędzie się ona w połowie września 2022r.
Koordynator Projektu w szkole – Krystyna Kamka.

Skip to content