• 87 423 23 66
  • sekretariat.sp2@zsp.pisz.pl
  • Polska, Pisz, ul. Lipowa 15
doradztwo zawodowe – informacje dla ucznia

doradztwo zawodowe – informacje dla ucznia

Interaktywne i darmowe narzędzie doradztwa zawodowego do wykorzystania na wiele sposobów

https://mapakarier.org/

CO NALEŻY WZIĄĆ POD UWAGĘ PRZY WYBORZE DALSZEGO KIERUNKU KSZTAŁCENIA?

ZDOLNOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI

Przez zdolności i umiejętności rozumie się pewną sprawność do wykonywania danych czynności, każdy człowiek posiada zespół cech właściwych sobie, które można zakwalifikować do indywidualnych zdolności, zdolności te zaś realizują się w odpowiednich umiejętnościach. Wśród zdolności można wyróżnić np. językowe, matematyczne, muzyczne, plastyczne, techniczne, sportowe…

ZAINTERESOWANIA

Każdy człowiek ma pewne zainteresowania, choć nie zawsze potrafi je nazwać i o nich mówić. Temat, zagadnienie, zjawiska, które szczególnie nas interesują chętnie zgłębiamy, jesteśmy gotowi poświęcić im dużo czasu.
Zainteresowania człowieka mogą bardzo szeroki zasięg i nie dotyczą tylko przedmiotów szkolnych, mogą to być np. motoryzacja, moda, kosmetyka, informatyka, kuchnia, majsterkowanie, projektowanie, angażowanie się w pracę na rzecz innych…

WARTOŚCI

Wartości są świadomym wyobrażeniem tego, co jest ważne w naszym życiu. Nie warto wybierać zawodu pozostającego w sprzeczności z preferowanymi wartościami. Jeśli ktoś ceni sobie np. niesienie pomocy innym, angażuje się w różne akcje pomocowe, wolontariat, to może to być wskazówka, że w przyszłości wybierze dla siebie profesję z grupy zawodów społecznych: pielęgniarka, psycholog, pedagog. Natomiast jeśli dla kogoś wartością jest niezależność, to raczej nie wybierze zawodu, w którym trzeba podporządkowywać się przełożonym i wykonywać polecenia służbowe.

CECHY CHARAKTERU I TEMPERAMENT

Słowo charakter oznacza względnie trwałe właściwości postępowania człowieka, w których wyraża się jego stosunek do innych ludzi, do samego siebie, do własnego działania. Cechy charakteru są zauważalne w zachowaniu, działaniu, uczuciach i emocjach.
Temperament to zbiór cech charakterystyczny dla danej osoby. Jedni potrafią długo wykonywać monotonne zajęcia, nie odczuwając znużenia, innych po minucie dopada zniecierpliwienie i zniechęcenie. Jedni potrzebują ludzi wokół, inni wolą samotność. Trudno wyobrazić sobie kogoś kto jest żywiołowy, ekspresyjny wykonującego pracę laboranta, która wymaga spokoju i długotrwałej koncentracji na zadaniu. Ktoś kto jest bardzo dokładny odnajdzie się w pracy, gdzie wymagana jest duża precyzja.

STAN ZDROWIA

Nie należy wybierać zawodu, jeśli do jego wykonywania są przeciwwskazania zdrowotne. Bardzo dobrego stanu zdrowia wymagają zawody np. pilota, żołnierza, strażaka.

Poszukiwanie wiadomości o zawodach jest bardzo ważnym krokiem w procesie podejmowania decyzji edukacyjnych i zawodowych.

Na co należy zwrócić uwagę podczas planowania kariery zawodowej?

• Jakie czynności zawodowe wykonuje osoba w danym zawodzie
• Jakie są wymagania wobec osób zainteresowanych określonym zawodem
• W jakich warunkach wykonuje się pracę w danym zawodzie
• Jakie są przeciwwskazania do pracy w danym zawodzie ( kto nie powinien wykonywać tego zawodu głównie na stan zdrowia)
• Jakie trzeba mieć wykształcenie, by zdobyć kwalifikacje zawodowe
• Jakie są możliwości doskonalenia zawodowego, poszerzania zakresu kompetencji w zawodzie
• Jakie są szanse na znalezienie pracy

Tych oraz innych cennych informacji możesz szukać korzystając z następujących stron internetowych:

www.men.gov.pl
www.koweziu.edu.pl
www.ore.edu.pl

Co po szkole podstawowej? Ścieżki kariery

MAPA KARIERY – Https://mapakarier.org/

Gra quiz 8 klasa

Skip to content