• 87 423 23 66
  • sekretariat.sp2@zsp.pisz.pl
  • Polska, Pisz, ul. Lipowa 15
uczeń
MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ JĘZYKA OJCZYSTEGO 2024

MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ JĘZYKA OJCZYSTEGO 2024

Język polski zaliczany jest do grupy najtrudniejszych do nauki języków świata. Sprawia to skomplikowana gramatyka z mnóstwem wyjątków oraz szeleszczące zgłoski. Tym bardziej szanujmy polszczyznę i posługujmy się nią poprawnie, bo to zaszczyt mówić i pisać bezbłędnie w tak trudnym i pięknym języku.

Drodzy Uczniowie, zapraszamy do udziału w konkursach promujących język polski i liczymy na Waszą kreatywność!

  1. KONKURS LITERACKI NA NAJCIEKAWSZE HASŁO LUB KRÓTKI TEKST REKLAMUJĄCY JĘZYK POLSKI.

„Morze słów zachęca każdego, by na co dzień używać pięknego języka polskiego!”

Warunki uczestnictwa:

  • samodzielne stworzenie oryginalnego hasła lub krótkiego tekstu reklamującego język polski,
  • prace konkursowe przyjmowane będą wyłącznie w formie formatu A-4,
  • prace muszą być zaopatrzone w czytelną metryczkę (na odwrotnej stronie pracy), zawierającą informacje: imię i nazwisko autora, klasa.

Prace konkursowe dokładnie opisane (autor – imię i nazwisko ucznia, klasa) należy dostarczyć do 04 marca 2024 r. do nauczyciela języka polskiego

  1. KONKURS POETYCKI PT. „POLSZCZYZNA JEST PIĘKNA!”

Warunki uczestnictwa:

  • samodzielne stworzenie wiersza o dowolnej budowie związanego z tematem konkursu,
  • prace konkursowe przyjmowane będą wyłącznie w formie wydruku komputerowego formatu A-4,
  • prace muszą być zaopatrzone w czytelną metryczkę (na odwrotnej stronie pracy), zawierającą informacje: imię i nazwisko autora, klasa.

Kryteria oceniania: zgodność z tematem, dobór środków artystycznego wyrazu, oryginalność ujęcia tematu, wartość literacka.

Wiersze należy dostarczyć do 04 marca 2024 r. do nauczyciela języka polskiego.

Organizatorzy – Nauczyciele języka polskiego

Skip to content