• 87 423 23 66
  • sekretariat.sp2@zsp.pisz.pl
  • Polska, Pisz, ul. Lipowa 15
uczeń
Kampania „Biała Wstążka”

Kampania „Biała Wstążka”

Po raz kolejny uczniowie włączyli się w promowanie ogólnoświatowej kampanii „Biała wstążka”. Mającej na celu przeciwdziałanie przemocy, szczególnie wobec kobiet. W ramach szkolnych działań profilaktycznych skoncentrowaliśmy się na promowaniu właściwych postaw takich jak poszanowanie innych, reagowanie na przemoc i jej nie stosowanie, a także nauce zaangażowania społecznego.

Nie mogło zabraknąć symbolicznych wstążeczek, a także pamiątkowych zdjęć.

Koordynator Katarzyna Sarnacka – Paprota

Podczas realizacji kampanii wykorzystano sprzęt zakupiony w ramach #Laboratorium Przyszłości.

Skip to content