DOKUMENTY SZKOLNE

ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2020/2021


Szanowni Rodzice!

Prosimy o zgłaszanie uczniów, którzy chcieliby korzystać z obiadów w roku szkolnym 2020/2021 do p.Intendentki osobiście lub telefonicznie / nr tel. 660062590 / w godzinach 8.00 - 15.00.
Dyrekcja szkoły.


Wspólny list Ministra Edukacji Narodowej i Głównego Inspektora Sanitarnego


BEZPIECZNY POWRÓT DO SZKÓŁ

 


 


ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2019/2020

GALERIA ZDJĘĆ Z ZAKOŃCZENIA ROKU SZKOLNEGO

 


INFORMACJA

Dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 1 w Piszu informuje o zawieszeniu zajęć dydaktyczno - opiekuńczych i wychowawczych w Przedszkolu Miejskim Nr 1 w Piszu w okresie od dnia 06 maja 2020 r. do dnia 24 maja 2020 r.

W załączeniu treść Zarządzenia (z możliwością pobrania celem przedstawienia Pracodawcy przy dalszym korzystaniu z zasiłku opiekuńczego na dziecko)

Do pobrania - ZARZĄDZENIE DYREKTORA ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO NR 1 W PISZU Z DNIA 05 MAJA 2020R.


Komunikat!

Kształcenie na odległość w Szkole Podstawowej nr 2 w Piszu będzie się odbywało do dnia 26.06.2020r. zgodnie z funkcjonującym obecnie w naszej szkole tygodniowym planem nauczania.

 

Kalendarz najważniejszych zmian w systemie oświaty :

od 18 maja br.:

- możliwość prowadzenia wybranych zajęć praktycznych w szkołach policealnych i dla klas III branżowych szkół I stopnia;
- wznowienie pracy schronisk młodzieżowych i międzyszkolnych ośrodków sportowych, młodzieżowych domów kultury, ognisk pracy pozaszkolnej, pałaców kultury oraz innych placówek tego typu;
- możliwość prowadzenia bezpośrednich zajęć specjalistycznych, w tym rewalidacyjno-wychowawczych, rewalidacyjnych i wczesnego wspomagania rozwoju.

Od 25 maja br.:

- możliwość wznowienia zajęć opiekuńczo-wychowawczych dla uczniów klas I-III szkół podstawowych z możliwością zajęć dydaktycznych;
- organizacja konsultacji na terenie szkoły dla uczniów klas VIII szkół podstawowych, w tym szkół specjalnych;
- organizacja konsultacji dla absolwentów, w tym młodzieży ze szkół specjalnych, która w tym roku przystąpi do egzaminu maturalnego;
- możliwość realizacji staży uczniowskich i praktyk zawodowych przez uczniów klas 3 szkoły branżowej i technikum.

Od 1 czerwca br.:

- organizacja konsultacji dla uczniów wszystkich klas ze szkół dla dzieci i młodzieży.

 

KOMUNIKAT DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 w PISZU

W związku z rozprzestrzenianiem się choroby koronawirusa COViD-19, uprzejmie informuję, że od dnia 26 marca 2020 r. do dnia 24 maja 2020 r., ze względów sanitarnych i organizacyjnych,[..] Czytaj dalej

 

KOMUNIKAT DYREKTORA PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 1 w PISZU

W związku z rozprzestrzenianiem się choroby koronawirusa COViD-19, uprzejmie informuję, że do dnia 24 maja 2020 r., ze względów sanitarnych i organizacyjnych, ogranicza się bezpośredni dostęp interesantów w sekretariacie przedszkola.[...] Czytaj dalej

 

Informacja dla uczniów i rodziców dotycząca kształcenia na odległość w czasie zawieszenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych

Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie.
W czasie zawieszenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych uczniowie Szkoły Podstawowej nr 2 w Piszu realizują zajęcia dydaktyczne w formie kształcenia na odległość przy wykorzystaniu dziennika elektronicznego Librus. Czytaj dalej.

 

Informacja Głównego Inspektora Sanitarnego dla dyrektorów przedszkoli, szkół i placówek oświatowych w związku z potencjalnym ryzykiem zakażenia koronawirusem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Podmioty wykonujące  działalność leczniczą na terenie Gminy Pisz

Wykaz podmiotów wykonujących  działalność leczniczą na terenie Gminy Pisz, udzielających świadczeń zdrowotnych w zakresie leczenia stomatologicznego dla dzieci i młodzieży, finansowanych ze środków publicznych:

1. Ewa Rachubińska, ul. Sienkiewicza 4, 12-200 Pisz, tel. 87 425-12-06
2. Gabinet Stomatologiczny Ewa i Piotr Karwowscy s.c, ul. Dworcowa 13, 12-200 Pisz, tel. 87 423-36-20.
3. Mazury- Dent Gąsiewski s.j., ul. Wojska Polskiego 12 B, 12-200 Pisz, tel. 694 094 750.
4. Stomatologia Beata Nieścierowicz, Katarzyna Półbrat s.c., ul. Mickiewicza 10A/1, 12-200 Pisz, tel. 534 999 504. Czytaj dalej